Lidmaatschap

Al in de Middeleeuwen waren Gilden besloten broederschappen, waar niet iedereen lid van kon worden. Het hedendaagse Gilde der Edele Flumieren respecteert dit uitgangspunt en de discretie die past bij een besloten organisatie. Zonder uitzondering zijn leden woonachtig of professioneel actief in Amersfoort en dragen zij het culturele leven in de stad een warm hart toe.