Welkom bij het Gilde der Edele Flumieren

Besloten, maar open. Voortgekomen uit een rijk verleden, maar toegespitst op de moderne tijd. Dat is het Gilde der Edele Flumieren in Amersfoort. Zij vindt haar oorsprong in 1376 als niet-ambachts gebonden gilde, maar heeft sinds 1954 een nieuwe doelstelling die haar middenin de lokale cultuurwereld brengt.

Flumieren initiëren, ondersteunen en begeleiden lokale initiatieven op het gebied van kunst en cultuur in de breedste zin. Hiervoor zijn zij achter en voor de schermen actief in uiteenlopende organisaties. Als fondsenwerver, organisator, adviseur of ‘makelaar in contacten’. Binnen de muren van het Gildehuis vormen de Flumieren een verzameling van waarachtige vrienden. In eigen kring vinden voordrachten en lezingen plaats door leden van het Gilde of uitgenodigde sprekers. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan de betekenis van ambacht, beroep en cultuur.