Gebruiken van het Gilde

Het Gilde bestaat uit ten hoogste twaalf Meesters, zes Gezellen en zes Leerlingen, vanuit de traditie allen van het mannelijk geslacht. Lidmaatschap is slechts mogelijk op uitnodiging. Sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw telt het Gilde enkele Vlaamse leden uit de plaats Sint-Martens-Latem en omgeving. Deze gildebroeders stonden aan de wieg van het Vlaamse Gilde der Edele Flumieren, dat in 1981 werd opgericht. Tussen beide gilden bestaat een nauwe verwantschap.

De leden van het Gilde der Edele Flumieren hebben hun wetten en gebruiken vastgelegd in “De Regelen”. Het Amersfoortse en het Vlaamse Gilde der Edele Flumieren worden beide geleid door dezelfde Ere-Grootmeester, eertijds de rechtstreekse afstammeling van Arnout Van Den Abeele, de laatste Grootmeester van het oude gilde. De dagelijkse leiding berust bij een bestuur bestaande uit een Ouderman, een Geheimschrijver en een Busmeester. Een ervaren en wijze Meester draagt de titel van Raadsman. Het bestuur wordt terzijde gestaan door twee Ho-mannen die er op toezien dat de Regelen worden nageleefd en de normen der wellevendheid in acht worden genomen. De Hof- en Keldermeester draagt zorg voor de aanwezigheid van goede dranken en spijzen. Maandelijks gebruiken de gildeleden gezamenlijk de Maaltijd. Eéns per jaar draagt de maaltijd de naam Grote Maaltijd. Hieraan nemen de gildeleden uit Nederland en Vlaanderen gezamenlijk deel.