Activiteiten

Tot aan de jaren negentig heeft het Gilde een zichtbare rol gespeeld in Amersfoort met het organiseren van uiteenlopende culturele activiteiten, onder andere exposities van lokale kunstenaars. Naarmate gemeente en andere organisaties deze taken overnamen is de rol van het Gilde naar de achtergrond verschoven. Gildeleden zijn nu individueel en in het kader van de Broederschap actief om culturele initiatieven financieel, organisatorisch en anderszins mogelijk te maken